Čo Vám ponúkame?

  • zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave
  • medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava
  • preprava odpadov (vývoz žúmp, stavebného odpadu)
  • obchodná činnosť